POP-EI

Vrije-uitloopeieren, rechtstreeks van de hoeve

In 2018 kochten wij, Niels Ingelaere en Linde De Baene, een hoeve gelegen tussen Proven en Krombeke. Hier was een legkippenstal aanwezig die al enkele jaren leeg stond. Op 20 juni 2019 mochten we onze eerste legkippen in de stal verwelkomen. In juni 2022 namen we een nieuwe stal in gebruik die voldoet aan de nieuwste eisen qua dierenwelzijn en milieunormen.

De kippen worden gehouden met vrije uitloop, wat betekent dat ze vrij buiten kunnen lopen en scharrelen. Ook in de stal is er voldoende scharrelruimte, zodat ook tijdens een eventuele periode van ophokplicht de kippen nog steeds hun natuurlijk gedrag kunnen beoefenen.